Teknikens makalösa utveckling

Det mesta är digitalt idag och med hjälp av tekniken har vi idag möjligheten att ”spil casino online” som man säger i Norge när de önskar få spela på ett casino. Vi använder datorer till att kommunicera, mobiler till att ta och sända bilder. Ledande om att forska kring konvergensteorin är Henry Jenkins och han menar att med teknikens hjälp så finner vi nya sätt att kommunicera. Just konvergens står för ett möte mellan nytt och gammalt och de nya funktionerna i tekniken som gör att en telefon inte bara är en telefon idag. Likaså fasta casinon som har förflyttat sig till datorerna och ett land som Norge som har förbud för fysiska casinon kan också vara med i spelet. Förstås finns det även nackdelar med den ökade tekniken, medan de yngre personerna lär sig allt tidigare hur tekniken funkar så är det en grupp som står utanför, de som inte har några kunskaper om teknik eller de som faktiskt inte har råd. Andelen är inte stor men det är fortfarande en andel att räkna med.