Sluta röka farliga cigaretter

Hur påverkar nikotin hjärnan hela livet – trots att man slutat röka? Varför är det bra att redan hos ungdomar försöka få dessa att inte börja använda tobak?

rökDet är faktiskt så att nikotin är ett gift som påverkar hjärnan hela livet, även om man slutat röka eller inte. Det skrivs det om i bland annat Helsingborgs Dagblad. Det är nämligen så att nikotinet ger långvariga förändringar på hjärnan och vissa av dessa förändringar skapar effekter som blir värre och värre med tiden, som hur våra belöningssystem fungerar och vår impulskontroll. Den som brukar nikotin får helt enkelt en försvagad impulskontroll som gör att man inte tänker efter lika mycket och får det svårare att handskas med tuffa situationer i vardagen. Ofta har rökare även ett ökat risktagande och det blir svårare att stå emot andra droger senare i livet om man börjat röka tidigt.

Det är alltid viktigt att sluta i tid, eller ännu bättre att inte börja alls. Något som gör det enklare att sluta med vanliga cigaretter är att gå över till e-cigg med naturliga ingredienser, läs mer om detta på bland annat www.ecocig.se.

Svenska tobaksvanor, enligt Folkhälsomyndigheten ser ut som följande; 14 procent av svenskarna röker och 13 procent snusar, 23 procent är före detta rökare och 63 procent har aldrig rökt.

Ett vanligt nyårslöfte som är svårt att infria

Att sluta med ciggen är ett av de vanligaste nyårslöftena enligt en artikel i Sydsvenskan. Det är dessutom en livslång kamp att sedan stå emot röksuget, när man väl slutat. Men särskilt den första tiden efter att man fimpat – är jobbig och svår att klara. Det är bra att helt enkelt aldrig ens börja, något som många föreläser om i skolor för ungdomar. Mycket av vår kommande livsstil och våra livsval generellt, görs nämligen i tonåren. Därför är det bra att börja med avskräckande exempel redan där, till de som är 13, 14, 15 år gamla och inte inser farorna med rökning eller långvariga effekter av tobaksanvändning.