Musiken vi vill begravas till

Ceremonilösa begravningar blir allt vanligare då många önskar att sina anhöriga hoppar över den biten innan gravsättningen, det har vi tidigare skrivit om, men något annat som trots detta ökat är önskningarna om vilken musik som ska spelas på begravningarna för dem som vill ha ceremoni – så vad vill svenskarna ska spelas under begravningsceremonin?

teknik musik filmTrender kommer och går inom allt möjligt, likaså inom begravningsmusikens värld. Så vad vill svenskarna helst ska spelas på deras begravning? Enligt en undersökning är låten man helst vill ska spelas Air av Johann Sebastian Bach tätt följt av Håll mitt hjärta av Björn Skifs. Och listan med topp fem ser ut enligt följande:

  1. Air – Johann Sebastian Bach
  2. Håll mitt hjärta – Björn Skifs
  3. Härlig är jorden – Carola, samt med flera andra artister
  4. Jag har hört om en stad – Christer Sjögren, eller andra artister
  5. Gammal fäbodapsalm – Oskar Lindberg

Dock är det inte alla som vill eller bryr sig om att ha egenönskad musik på sin begravning. Enligt pressmeddelandet som berättade om undersökningen har man även fått in en hel del svar som indikerar ett ointresse. Till exempel var det en av de tillfrågade som hade svarat ”Herre gud jag är 20, jag vet inte” och en annan svarade att denne inte brydde sig alls eftersom denne själv inte skulle vara där för att ens höra musiken. Så om detta tyder på att trenden med ceremonilösa begravningar kommer fortsätta kan man inte veta helt säkert, men vad man däremot kan utläsa är att det trots den trenden är många som önskar sig ceremoni med egenvald musik. Vanligast är dock fortfarande att traditionell orgelmusik och solosång spelas samt de obligatoriska psalmerna, men man kan också se en tydlig ökning av mer personliga begravningar där musikvalet har en betydande roll.

Undersökningen som gjorts utfördes som en opinionsundersökning med 1 047 svenska deltagare i åldrarna 16 till 79 år. Dessa valdes slumpmässigt ut och underökningen var online. Av de tillfrågade var det 568 män och 479 var kvinnor. Frågan som ställts är kort och gott vilken musik de vill ska spelas på deras egen begravning.