Begravningar utan ceremoni ökar

Att vi alla någon gång i livet kommer att dö är något vi allihop är medvetna om, men trots detta kommer döden ofta som en chock för familjerna som drabbas – kanske är det därför som allt fler stockholmare begravs utan begravningsceremoni.

Kista begravning LITENNär det kommer till att anordna begravning för en anhörig som gått bort finns flera alternativ att använda sig av. Antingen kan man kontakta begravningsbyrå, kyrka och ansvarige för begravningsplats separat var för sig eller så kan man ordna alltihop på en gång via nätet. Hos ABC Lilla begravningsbyrån, som man hittar via adressen http://abclillabegravningsbyran.se/, kan man enkelt och snabbt ordna allt man behöver för att begravningsceremonin ska bli så som man önskar. Men trots detta är det allt fler som ändå väljer att begrava sina anhöriga utan någon som helst begravningsceremoni, vilka inom branschen därför benämns som ”direktare”. Så hur kommer det sig? Enligt Dagens Nyheter har antalet begravningar utan ceremonier fördubblats i Stockholm på bara två år vilket Svenska Kyrkan finner oroande. Men det är inte alltid som detta handlar om en ovilja att begrava sin närstående som gått bort, snarare tvärt om. Ibland handlar det om att faktiskt göra den bortgångnes sista önskan till viljes, vilket det var i det exempel på ceremoniös begravning som Dagens Nyheter tog upp. Dock är det såklart inte alla som väljer att ens närstående ska bli så kallade ”direktare” av samma beundransvärda anledning som att hedra en sista önskan – vissa gör det för att det kostar mindre.

Varför begrava utan ceremoni?

Att begrava någon utan att hålla en ceremoni kan bero på såväl att det är billigare att som närstående bara gravsätta direkt och det kan också ha att göra med hur vi lever våra liv idag. Kyrkans tidning skriver till exempel om hur det även kan bero på att lagstiftningen gällande begravning kom att ändras år 2012. Då gick man från att ha närmare två månader på sig att ordna med begravningen till att istället ha en månad på sig vilket kan vara en bidragande faktor i och med att det ger upphov till faktorer rörande tidsbrist.