Att förstå sorg

Livet är komplext och består a många olika delar. En del av livet som är viktig men inte alls så rolig är sorgedelen. Då gäller det att på bästa sätta kunna möta den när den kommer, vilket är svårt och något man inte kan kontrollera fullt ut. 

Livet är fantastiskt, men ibland kan det kännas otroligt svårt och jobbigt och man kan känna att det inte längre finns något att leva för. Men det finns det. Men det handlar om att man måste kunna ta sig igenom sorgen men att man måste få vara i det jobbiga. Med andra ord handlar det om att man måste förstå sorgen. I en tidigare artikel har vi pratat om existentiella frågor, vilket är ämnen som man lätt kommer i kontakt med när man närmar sig sorg då man vill försöka förstå och få en mening på vad som hänt.

Lev ut och tala

3625797-empty-cloud-bubbles-on-a-blackboardNär det kommer till sorg så bearbetar vi den på olika sätt, men vad man sett är att alla människor behöver få ur sig sina tankar och sina känslor. Att ruva på något jobbigt kommer tära mer än vad det kommer hjälpa. Det finns även många människor som öppenhjärtigt delar med sig om sina berättelser och som kan stärka andra till att komma vidare i sitt sorgearbete. För vad man inte får göra är att fastna i sin sorg och gräva ned sig, det gör ingen människa glad. Då finns det olika steg som man kan gå igenom för att bearbeta och bli bättre. Man brukar då börja med det gånga för att sedan jobba sig till nuet och prata om hur man själv mår och känner för tillfället. Sista handlar det om att se in i framtiden och vart man vill komma och hur man vill må. Genom att göra på detta sätt förstår man sorg enklare